Balansering av hovar

En individuellt anpassad verkning.


Hoven formas efter hästens bästa förutsättningar, för att minska slitage på senor och muskler, och öka hästens egen styrka och balans. Hästens rörlighet förbättras, och problem som till exempel snubbling och balltramp minskar.


Ett trimningsintervall ligger på mellan 2-8 veckor beroende på vilken typ av häst du har och hur mycket den rör sig. Det beror även på säsong. Vintertid växer hovarna långsamt och sommartid växer dom snabbt.


Ett skonsam verkning där hovformen inte förändras alltför mycket innebär en lättnad för hästen och det känns skönare att gå omedelbart efter verkningen.

Om man däremot låter tiden gå, och verkningen innebär en stor omställning för hästen, kan den få svårt att röra sig obehindrat i en eller två dagar. För att undvika att utsätta din häst för detta bör du inte låta tiden gå för länge mellan verkningarna.


Rådfråga din hovvårdare om just din hästs optimala trimningsintervall.Verkning med optimalt intervall  .   ..    450 kr


Kostnadstillägg

Överväxta hovar                                 200 kr

Stökig häst                        .   .. ..         200 kr

Blöta ben/hovskägg                  .         100 kr

Stenhårda hovar                      ..         500 krEn verkning tar ca 30-40 minuter.


Kostnadstilläggen beror på att det sliter mer på mig och mina verktyg, och tar längre tid. Det är också mer krävande för hästen att bli verkad under de förutsättnngarna.Milersättning tillkommer med 25 kr/mil.

Träning med dig och din häst

Vi utreder hästens faktiska möjlighet att utföra din önskan - på bådas villkor.

 

Hästen är ett fantastiskt djur som kan utföra imponerande vackra rörelser. Dessutom kan den göra detta tillsammans med sin ryttare. Antingen i harmoni eller provocerat.

 

Att hitta harmonin i träning och ridning är inte särskilt svårt, hästen vill naturligt röra sig lätt och elegant. Däremot är vi människor så att vårt bristande tålamod kan få oss att stressa fram ett resultat som hade behövt mer tid. Det är väldigt lätt att pusha sin häst över sin egen förmåga eftersom hästen är ett otroligt samarbetsvilligt djur.

 

Många ridhästar slits ut både fysiskt och mentalt då det kan vara svårt att läsa av när hästen är stressad, överansträngd eller har ont. Hästen visar oftast om något ger den obehag med väldigt små signaler. När vi inte uppfattar dessa signaler har hästen två alternativ; att visa tydligare signaler eller att sluta sig. Det är inte ovanligt att vi straffar en häst som försöker göra sin röst hörd, och belönar en häst som sluter sig.

 

Låter vi hästen tala får den självförtroende att vara en ännu bättre häst. Den får också lov att visa om något känns obehagligt vilket minskar risken för skador och förslitningar. 

Träning                                            250 kr


Ett träningspass är 30 minuter långt.

Milersättning tillkommer med 25 kr/mil.


Vi gör olika saker varje gång fast med återkoppling från föregående träning.


Till att börja med identifierar vi hästens och ryttarens styrkor och svagheter. Därefter bygger vi självförtroende och hittar glädjen i att klara av olika moment.


Belöningen för hästen ska inte ligga i att slippa obehag eller tjat från ryttaren. Belöningen ska ligga i att det känns bra att röra sig lätt och vackert, och att ryttaren uppmärksammar hästens faktiska insats.